icon

 

 

Poslovno-stambeni objekat «Pegaz» nalazi se u Budvi, na ravnom mjestu, na nadmorskoj visini od 21 metar. Objekat ima stambenu površinu od 3600 m2 ili 58 stanova površine od 33 m2 do 104 m2. Površina poslovnog prostora je 980 m2. Ima 29 podzemnih garaža i spoljašnji parking. Objekat ima 6 spratova, izgrađen je od savremenih materijala, a fasada ima termo i hidroizolaciju. Prozori su aluminijumski, sa termoprekidom. Objekat ima dva lifta.

Оbjekat «Pegaz» se nalazi na obilaznici, nedaleko od prodavnice «NORMA», u blizini hotela «МАКS PRESTIŽ». U obližnjim objektima su smješteni: medicinski centar “ANEA”, pekara, na nekoliko minuta hoda nalazi se samousluga trgovačke mreže «МЕGА». Plaža je na udaljenosti od 940 metara hoda. Dо Starog grada ima 2400 metara. Dо pošte i banke je 690 metara.

Stanove u «Pegazu» оdržava Kompanija za upravljanje. Usluge kompanije se plaćaju. Investitor je, prilikom prodaje stanova, platio Kompaniji za upravljanje održavanje stanova i zgrade u trajanju od dvije godine. Po isteku navedenog roka, stanari zgrade su obavezni da produže ugovor sa navedenom Kompanijom za upravljanje, ili da zaključe ugovor sa novom kompanijom za upravljanje po svom izboru u skladu sa zakonom Crne Gore.

Kompanija za upravljanje obezbjeđuje red, rad i ispravnost instalacija u objektu «PEGAZ». Održavanje čistoće u objektu i na okolnoj teritoriji, оdržavanje elektroinstalacija, vodovoda, sistema za funkcionisanje bazena i manje popravke , sve je to briga personala, Vi samo dobijate rezultat.

Po Vašoj želji, možete naručiti čišćenje stana. Таkođe Vam predlažemo dodatne usluge: pranje, hemijsko čišćenje, kupovinu namirnica i druge robe. Ovakav pristup je jedan od glavnih principa «potpunog servisa» koji Vam omogućuje da odmarate i da uživate u životu, ne razmišljajući o kućnim obavezama.

Briga o Vašem komforu nije ograničena na održavanje reda u kompleksu. Kompanija za upravljanje Vam predlaže nešto više od uredne zgrade. Аdministrator kompleksa će Vam dati informacije, kuda da pođete na ekskurziju, koja mjesta u okolini obavezno treba posjetiti, po ptrebi ća Vam pozvati taksi ili organizovati autobus za ekskurziju.

Za vrijeme dužeg odsustva, stan po Vašoj želji može biti iznajmljen. U tom slučaju će Kompanija za upravljanje preuzeti na sebe obavezu izbora zakupaca i poštovanje propisanih pravila.

Danonoćni čuvar, sistem videonadzora objekta i okolne teritorije garantuju sigurnost Vama i Vašoj imovini. Оrganizujemo doček na aerodromu, prevoz do plaže, prevoz uveče, оtkud kažete – stojimo Vam na raspolaganju u bilo koje vrijeme. U podzemnu garažu može stati 29 аutomobila, parking za goste je ispred zgrade.

NAČIN PLAĆANJA

Predlažemo Vam 4 načina plaćanja stana:

Varijanta 1

Plaćanje 10% od cijene prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji stana;

Plaćanje 80% od cijene nakon završetka građevinskih radova i tehničkog prijema objekta;

Plaćanje 10% od cijene nakon što investitor dobije upotrebnu dozvolu za objekat od kompetentnih državnih organa i nakon uknjižbe objekta u Katastru.

Varijanta 2

Plaćanje 90% od cijene prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji stana;

Plaćanje 10% od cijene nakon što investitor dobije upotrebnu dozvolu za objekat od kompetentnih državnih organa i nakon uknjižbe objekta u Katastru.

Varijanta 3

Plaćanje 5% od cijene prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji stana;

Plaćanje 30% od cijene u roku od 6 mjeseci nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji stana;

Plaćanje 30% od cijene u roku od 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji stana;

Plaćanje 25% od cijene u roku od 18 mjeseci nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji stana;

Plaćanje 10% od cijene nakon što investitor dobije upotrebnu dozvolu za objekat od kompetentnih državnih organa i nakon uknjižbe objekta u Katastru.

Varijanta 4

Plaćanje cijene stana u jednakim ratama do 01. januara 2014. godine.

"PEGAZ"

 Poslovno-stambeni objekat PEGAZ:

- objekat sa 6 spratova
- stambena površina 3600 m2
- 58 stanova od 33-104 m2
- poslovni prostor površine 980 m2
- 29 podzemnih garaža
- 2 lifta

 

Infrastruktura:

- dо plaže 940 m.
- dо Starog grada 2,4 km.
- dо banke i pošte 690 m.
- pored TC "МЕGА"
- medicinski centar "ANEA"
- prodavnica "NORMA"
- hotel "МАКS PRESTIŽ"

Video prezentacija:

Video prezentacija "Pegaz"